உணவுக் கலப்படம் மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு | Food adulteration and quality control

உணவுக் கலப்படம் மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு | Food adulteration and quality control

உணவுக் கலப்படம்: உணவுக் கலப்படம் என்பது ‘உணவில் வேறு ஏதேனும் பொருள்களை சேர்ப்பதோ அல்லது உணவிலிருந்து நீக்குவதோ’ ஆகும். இவ்வாறு செய்வதனால் உணவில் இயற்கை யாகக் காணப்படும் பொருள்கள் மற்றும் தரம் பாதிக்கப்படுகிறது. கலப்படத்திற்காக உபயோகப்படுத்தப்படும் பொருள் கலப்படப் பொருள் எனப்படும். பால் மற்றும் பால் உற்பத்திப் பொருள்கள், தானியங்கள், பருப்பு வகைகள், காப்பித்தூள், தேயிலைத்தூள், …

Read more

உளர் சூட்டு முறையில் உணவு தயாரித்தல் | Preparation of food by internal heating

உளர் சூட்டு முறையில் உணவு தயாரித்தல் | Preparation of food by internal heating

நாம் தயாரிக்கும் உணவில் முருகள் தன்மையும் பொன் நிறமும் இனிய மனமும் இந்த முறையில் பெறலாம். பல்வேறு வகையான உலர் சூட்டு முறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. வறுத்தல்: சமைப்பதற்கான மற்றொரு பெயர் சூட்டும் முறை வறுத்தல் முறையில் உணவு பொருள். ஒரு சூடாக்கப்பட்ட உலக தட்டு மீதோ வானொலியிலும் மணல் அல்லது நெருப்பில் வாட்டி சமைக்கபடுவது. …

Read more

உணவு சமைக்கும் முறைகள் Methods of cooking food

உணவு சமைக்கும் முறைகள் | Methods of cooking food

கொதிக்க வைத்தல்: உணவு பொருட்களை 100 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பத்தில் உள்ள திரவத்தில் கொதிக்க வைத்தலாகும். உணளிவிருந்து மிருதுவான தன்மை அடையும் வரை அந்த வெப்ப நிலையில் வைத்திருத்தல். எடுத்துக்காட்டு: அரிசி, முட்டை, பருப்பு, இறைச்சி, கிழங்குகள் ஆகியவை கொதிக்கவைத்து முறையில் சமைக்கப்படுகின்றன. நன்மைகள்: கொதிக்க வைக்கும் முறை ஓர் எளிய மற்றும் பாதுகாப்பான முறை. …

Read more

காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் | Vegetables and fruits

கூட்டு சமையல் முறை | Combined cooking method

இரண்டு வகையான சமையல் முறைகளை பயன்படுத்தி சமைக்கும் முறையை கூட்டு சமையல் முறை என்கின்றோம் வறுத்தல் மற்றும் சுண்டல் வாசனைப் பொருட்களும் தாளிப்பு பொருட்களும் சேர்க்கப்பட்ட உணவு நன்றாக சமைக்கப்படுகிறது நுண்ணலை மூலம் சமைத்தல்: நுண்ணலைகள் என்பவை காந்த ஆற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மின்காந்த அலைகள் ஆகும். இதன் அலைநீளம் 250*10^6 இருந்து 75*10^9 ஆம்ஸ்ட்ராங் அளவு …

Read more

Food

உணவு | Food

உயிரினங்களின் அடிப்படைத் தேவைகளில் ஒன்று உணவு. குறிப்பாக மனிதனுக்கு உணவு மிகவும் தேவையானது. உடலுக்கு ஆற்றலை அளிக்கும் செல்களை பாதுகாக்கும். சரிசெய்து நோய்களிலிருந்து காக்கிறது. உடலுக்கு உணவாக உட்கொள்ளப்படுகிறது. கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதன் சத்துக்கள் உடலால் உட்கிரகிக்கப்பட்டு பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்கு பயன்படுகிறது. உணவின் பரிணாம வளர்ச்சி: பல்வேறு அகழ்வாராய்ச்சியின் மூலமாக கிடைக்கப்பெற்ற குகை ஓவியங்களின் வாயிலாக மனிதனின் …

Read more