பழங்கள் Fruits

பழங்கள் | Fruits

பூக்களிலிருந்து பழங்கள் பெறப்படுகின்றன. பூக்கும் தாவரத்தில் சூற் மற்றும் அருகில் உள்ள திசுக்கள் முதிர்ந்து பழங்கள் ஆகின்றன. பெரும்பாலான பழங்கள் சதைப்பிடிப்புடன் உள்ளன. பழுத்தலின் போது இனிப்பு சுவை மற்றும் ருசிக்கத்தக்க வகையில் நறுமணமும் பெற்றுள்ளது. பழங்கள் நோய்களை தடுப்பதற்கான ஆரோக்கியமான பலன்களை கொண்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு நாளும் காய்களும் பழங்களும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் உட்கொள்ளுவதால் நாட்பட்ட …

Read more

காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் Vegetables and fruits

காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் | Vegetables and fruits

காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் மனித குலத்திற்கு இயற்கையின் அருமையான பரிசு. நாம் அன்றாட உணவில் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் மிக முக்கிய இடம்பெற்றுள்ளன. வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் பல தாவர நூல்கள் அடங்கிய உயிரி மேம்பாட்டு மருந்துகளாக பெறுகின்றன. புத்தம்புதிய காய்கறிகளும் பழங்களும் வருடம் முழுவதும் கிடைப்பதால். இதன் சத்து கெடாமல்உண்டு மகிழலாம். நம் கண்களுக்கு …

Read more